banner

Privacystatement    Versie van 21 Mei 2018

Haku-Möbel en Hakushop.nl Privacystatement

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik
Haku-Möbel en Hakushop.nl verwerken uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Haku-Möbel en Hakushop.nl haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Bij deze verwerking van persoonsgegevens kunnen Haku-Möbel en Hakushop.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Haku-Möbel en Hakushop.nl en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven emailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Haku-Möbel en Hakushop.nl kunt u een e-mail sturen via onze website www.Hakushop.nl. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kunnen Haku-Möbel en Hakushop.nl gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Haku-Möbel en Hakushop.nl mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Haku-Möbel en Hakushop.nl gebruiken uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht Haku-Möbel en Hakushop.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Haku-Möbel en Hakushop.nl geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Haku-Möbel en Hakushop.nl bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen? U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar uw account.

© CopyRock All rights reserved